Новини

Новини

 Национална конференция на Председателите на Общински съвети и Кметовете на Общини в Република България

Национална конференция на Председателите на Общински съвети и Кметовете на Общини в Република България

18.1.2007 г. 14:57:49
Национална конференция на Председателите на Общински съвети
и Кметовете на Общини в Република България
„Европейският съюз и българските местни власти –
конвергенция и партньорство”
19-20 Януари’ 2007 год.
„НОВОТЕЛ ПЛОВДИВ”, гр. Пловдив


Националната асоциация на действащите председатели на общински съвети в Република България (НАДПОС-РБ) провежда за трета поредна година национална конференция. За 2007 год. форумът е на тема: "ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ И БЪЛГАРСКИТЕ МЕСТНИ ВЛАСТИ – КОНВЕРГЕНЦИЯ И ПАРТНЬОРСТВО”, 19-20 Януари’ 2007 год., “НОВОТЕЛ ПЛОВДИВ”, гр. Пловдив. Конференцията се явява първият знаков национален форум на местната власт в България след приемането ни в Европейския съюз и събира на едно място над 200 Председатели на Общински съвети и Кметове на Общини в Република България.

Форумът се провежда в партньорство с Представителството на Европейската комисия в Република България, Националното сдружение на общините в Република България, Инициатива местно самоуправление на Американската агенция за международно развитие, Фондацията за реформа в местното самоуправление и Болкан асист. Ще вземат участие представители и експерти от 40-то НС, Министерски съвет и водещи НПО с компетенции в местното самоуправление. Научната подкрепа за провеждането на конференцията оказват Университета за национално и световно стопанство - гр. София и Стопанска академия “Д.А.Ценов” – гр. Свищов. Финансова подкрепа за конференцията е осигурена от Американската агенция за международно развитие и „Общинска банка” АД.

В конференцията ще вземат участие Д-р Иван Чомаков – Кмет на Община Пловдив, Г-н Ремзи Осман – Председател на Парламентарната комисия по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство към 40-то Народно Събрание, Г-н Кирил Ананиев – Зам.-министър на финансите при Министерски съвет на Република България, Г-н Любомир Дацов – Зам.-министър на финансите при Министерски съвет на Република България, Г-н Ван дер Енк – заместник-ръководител на Представителството на ЕК в България, Инж. Тодор Петков – Областен управител на Област Пловдив, Д-р Красимир Мирев – Председател на УС на Националното сдружение на общините в Република България, Г-н Емил Савов – Директор на програма ИМС на Американската агенция за международно сътрудничество и Г-н Иван Беловски – Изпълнителен директор на „Общинска банка” АД.

Четвъртата година от мандата на местната власт (2004-2007 год.) е първа година от пълноправното членство в Европейския съюз. В условията на мащабна нормативна конвергенция е наложително да се дебатира способността на законодателната уредба на общинската власт за ефективно самоуправление на местните общности чрез делегираните органи на властта. Взаимодействието между местната власт, областните администрации и ресорните министерства при усвояването на структурните фондове на ЕС изисква от Общинските съвети и общинските администрации работещи механизми за програмиране и проектно управление.
Целта на конференцията е да интегрира в средата на пълноправно членство в ЕС и конституционна реформа дебата за законодателни промени и управленски решения чрез развитие процесите на децентрализация на финансовите ресурси, отговорностите и правомощията за създаване на ефективна мрежа от институции на българската местна власт за партньорство с институциите на ЕС за постигане на конвергенция и растеж.

Основни моменти, които се поставят във фокуса на програмата на конференцията са:

➢ Управленско адаптиране на българската местна власт за административно функциониране в условията на пълноправно членство в ЕС.
➢ Развитие капацитета на местната власт за усвояване на структурни и кохезионния фондове.
➢ Местни избори’ 2007 – приоритети за промени в Закона за местните избори и Закона за местното самоуправление и местната администрация.
➢ Годишно програмиране на Общинските планове за развитие (2007-2013 год.), съгласно Закона за регионалното развитие.
➢ Въвеждане на системи за управление на контрол по функции и дейности в българските общини.

На конференцията ще се връчи и ежегодната награда на НАДПОС-РБ под патронажа на Министъра на финансите на РБългария доц. д-р Пламен Орешарски „Общински финансист на 2006 год.” (национален носител на наградата с трима подгласници) по конкурса НАДПОС-РБ „Иновационни практики в общинските финанси”. Наградата ще бъде връчена от г-н Кирил Ананиев - зам.-министъра на финансите на Република България и доц. д-р Андрей Захариев – председател на Управителния съвет на НАДПОС в РБ на Кметовете и финансовите директори на номинираните 4-ри общини. Конкурсът се провежда за трета поредна година.

Награда се присъжда за особен принос в утвърждаването на местното финансово управление и разпространението на добри практики сред останалите български общини. На предходните два конкурса (за 2004 и 2005 год.) отличените общини бяха Община Варна /два пъти носител на голямата награда/, Община Шумен и Община Велико Търново /категория големи общини/, Община Своге и Община Мездра /категория средни общини/ и Община Борово и Община Никопол /категория малки общини/. Общините, победители в конкурса ще бъдат обявени в рамките на церемонията по откриването на конференцията след 14,20 часа на 19-ти януари, 2007 год.
Чрез заключителен документ на конференцията ще се обобщят резултатите от форума и пленарните сесии. Информация за конференцията ще се публикува на интернет сайта на асоциацията - www.nadpos-bg.org.


Управителен съвет
НАДПОС-РБ

Училищата в Пловдив – грижа на Общината
По думите на Г-жа Ваня Георгиева – шеф на общинска дирекция “Образование и наука”, всички ремонти на училища и детски градини в Пловдив ще бъдат приключени в срок за началото на новата учебна ...
Ще можем да “прекрачваме” 17 века назад
 Всеизвесно е, че Пловдив е един от най-старите градове на Европа. Той е съвременник на Троя. През 324 г. Пр.н.е., Филип II завладява тракийското селище Евмолпия, обгражда го със здрави крепос...
Елексир за младост от пловдивски учени
 Биостимулаторът е създаден от колектив под ръководството на проф. Мария Балтаджиева. Той е на млечна основа и представлява пребиотични бактерии, съчетани с биологичноактивен защитник, който д...
Реконструкция и строителство на фонтани
За добро или за зло, вече в Пловдив през лятото ще има повече хладина. И то благодарение на усилията на Софийската фирма “ХОЛИС”, чийто собственик е арх.Снежана Велева. Разбира се, и благодарение н...
Vassil Levski - Bulgarian National Hero
It is 166 years since the birth of Levski\r\nVassil Ivanov Kunchev - Levski18.07.1837 - 19.02.1873Vassil Levski, whom the present-day Bulgarians consider their greatest national...
Dobromir Rahnev, Plovdiv, BULGARIA ? First prize in the 44th International Mathematical Olympiad'2003
International Mathematical Olympiad?2003, Japan, TokyoFirst prize: Dobromir Rahnev, Plovdiv, BULGARIAHe is finishing the Mathematical School Secondary of Plovdiv this year and it is the cus...
The Bulgarian mountaineer Mr.Nikolay Petkov
The narrow edge between the reasonable and unreasonable risk must not be crossed over. We have to be wise and brave towards Mount Everest, says Nikolay Petkov\r\nNikolay Petkov was born in 1...
International painting plain-air in Plovdiv (6 - 10 July'03)
The followin  acftititie was carried out in Plovdiv this week - International painting plain-air.It are organasing annually in Old Town by Municipality Plovdiv-Department "Culture&quo...
STARINNA GALLERY, OLD TOWN-PLOVDIV, BULGARIA
"STARINNA" GALLERY2, January Str.Old Town - PlovdivBULGARIAThe Trust of Arts & Crafts Masters.Starinna galery offers products rom the masters of arts and crafts. Here you wi...
Foreign Tourists Spent US$ 224 M in Bulgaria
In the first four months of 2003 the revenues from international tourism in Bulgaria amount to US$ 224 m...