Новини

Новини

64 години от т.н. Народен съд

64 години от т.н. Народен съд

6.10.2008 г. 0:22:38

Навършват се 60 години от влизането в сила /1944/ на Наредба-закон за съдене от народен съд на виновниците за въвличане на България в Световната война срещу съюзените народи и за злодеянията, свързани с нея. Наредбата е обнародвана в "Държавен вестник", бр.219/6 откомври 1944 г.

Народният съд е за министрите в правителствата от 1 септември 1941 г. до 9 септември 1944 г., за народни представители от 25-ото Народно събрание и за други граждански и военни лица. Наказанията са смърт, временен и доживотен строг тъмничен затвор, глоба до 5 млн. лв. и конфискация за цялото имущество в полза на държавата.

Общо в България са образувани 135 процеса с 11 122 подсъдими. От тях на смърт са осъдени 2730 души. На Нюрнбергския процес на смърт са осъдени ... само 12 души...

Струва си да се отбележи и това, че самото словосъчетание "народен съд" е дословен превод от немското "Volksgerichte" - една институция, създадена от Хитлер през 1944 г. за разправа с всички реални или потенциални противници на режима му. (проф. д.ист.н. Пламен С. Цветков)

На снимката - авторите на идеята, Й.В.Сталин и Г.Димитров (Подобно на Хитлер, който оставя на местни беларуси да извършат голяма част от геноцида по време на нацистката окупация на Беларус, Сталин видимо е предпочитал мръсната работа да бъде оставена на фанатизирани елементи от българско потекло - проф. д.ист.н. Пламен С. Цветков)

Melnik and Melnik wine
26.3.2003 г. 0:00:00
\r\nAncient Bulg...
Plovdiv Hotels
19.7.2002 г. 15:40:15
Plovdiv Hotels µ@®¥¶...