Новини

Новини

Общ устройствен план на Пловдив

Общ устройствен план на Пловдив

16.6.2005 г. 14:54:37

Новината от днес:

Класирани са кандидатите в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с обект на поръчката “Общ устройствен план – Пловдив”. Съгласно получените от комисията комплексни оценки, съответно обявените в процедурата условия, класацията е както следва:

  • Консорциум “Ситиплан” е на първо място и обявен за изпълнител на поръчката.
  • На второ място е класиран “Драс сити план” ООД.

Източник: ОБЩИНА ПЛОВДИВ – ПРЕССЛУЖБА


Да върнем събитията назад:

11 февруари 2004  -  Община Пловдив одобри 3 разработки от новия устройствен план

Специализираният състав на Експертния съвет по устройство на територията в Пловдив прие по принцип на последното си заседание от миналата седмица 3 разработки на колектив от специалисти урбанисти “Ситиплан”. Разработките "Общ координиран опорен план", "Анализ и синтез на ОУП" и "Подробна програма за работа по създаването на нов ОУП" са на консорциум "Ситиплан" – Пловдив, в който участват арх. Иван Попов, арх. Антоанета Топалова, арх. Димитър Драгнев, инж. Георги Селенски, инж. Димитър Попов, инж. Александър Георгиев, съобщава в. “Имоти Строителство”. До две години може да бъде изработен целия ОУП. Рецензенти са специалисти от общинско предприятие "Софпроект ОГП" - София.

Общият координиран опорен план синхронизира наличната информационна база от 13 теми от отделни видове системи и подсистеми на градската структура. Основните трудности произтичат от различните формати на файловете, свързани с графичната, табличната и текстовата част на отделните, обяснява в материала си Анелия Гогова. За подготовката на новия ОУП и бъдещото му екипът на "Ситиплан" предлага софтуер CADIS.

Основният извод на разработката "Анализ и синтез на ОУП" е, че Пловдив е изчерпал възможностите си като компактен град, защото няма териториални резерви за задоволяване на потребностите си от първостепенна улична мрежа, социална инфраструктура, зелени площи и жилищни терени. Те правят и предложение за постигане на баланс и преодобяване на моноцентричният характер на града чрез създаване на непрекъсната система от полифункционални ядра. Инвестиционните инициативи в момента ска даби основание на авторите да предложат бъдещо развитие на Пловдив в посока на икономически най-активните територии на север. Урбанистите представят алтернатива за осигуряване на по-висок стандарт на живот на юг и балансиране на подсистемите в уникалната съществуваща структура на града.

Цялостният комплексен анализ може да се направи единствено когато се включат данните за културно-историческото наследство, техническата и инженерната инфраструктура, транспорта и комуникациите. Особено важни са проучванията на зоната на влияние на Пловдив върху съседните общини, коментира Анелия Гогова.

По програмата на колектива са необходими поне 2 години технологично време за изработването на всяка една от частите на ОУП – Пловдив, по специално изработената програма. Предвиждат се и по три месеца технологично време за обществени обсъждания, одобряване от Общинския съвет и др. Експертният съвет е дал 40-дневен срок за доработката на трите теми, а специалист по програмни продукти писмено ще се произнася за предложения софтуерен продукт по предложение на главния архитект на Пловди Емилия Божкова.

Източник: в. Строителство

На снимката горе: Етнографският музей в Стария град през юни приема своите гости ...

Днес е ПАВЛЬОВДЕН
Днес е ПАВЛЬОВДЕН
30.6.2019 г. 8:00:00
Именници: Павел, Павлина, Пoлина, Поля. Павльовден, Павловден, Павлувден - народен празник, отбелязван главно в Източна България за предпазване от огън, пожар, гръм и по-рядко от градушка. Св...
Днес е ПЕТРОВДЕН
Днес е ПЕТРОВДЕН
29.6.2019 г. 8:00:00
Именници: Петър, Пенка, Петрана, Петя,  Пейо, Камен; още Румен, Асен, Ася, Апостол, Крум, Чавдар, а също и Павел, Павлин, Павлина, Пoлина (въпреки, че те празнуват по-скоро на следващия ден, 3...
Иван Вазов (27 юни 1850 г. – 22 септември 1921 г.)
Изявен поет, писател, драматург, Иван Вазов е един от най-влиятелните творци на България и  първият признат класик на новата българска литература. Роден е на 27 юни 1850 г. в Сопот в патриархално...
Световен ден за борба с наркотиците
Лечение вместо наказание на наркозависимите – за такава законодателна промяна настояват от пловдивското Сдружение "Майки срещу дрогата". По повод днешния световен ден за борба с наркот...
Днес е ЕНЬОВДЕН
Днес е ЕНЬОВДЕН
24.6.2019 г. 9:00:00
Яновден, Иван Бильобер, Иванден, Драгайка - в народните представи на този ден слънцето започва бавно да умира и годината да клони към зимата: “Еньо си наметнал кожуха да върви за сняг”....
РУСАЛСКА НЕДЕЛЯ
РУСАЛСКА НЕДЕЛЯ
17.6.2019 г. 11:00:00
РУСАЛСКА НЕДЕЛЯ, наричана още Русаля - седмицата след Петдесетница (50-ия ден след ВЕЛИКДЕН), в някои райони дните от СПАСОВДЕН до Петдесетница.Според нар. вярвания през Русалската неделя ...
Годишнина от рождението на Обрейко Обрейков, създателят на Пловдивския панаир
Роден в Пловдив на 17.06.1891 г., той е потомък на стар възрожденски род. Завършва с отличие право в Монпелие през 1912 г., и финанси и търговия в Париж през 1919 г. Доктор е на финансовите науки. П...
Петдесетница/Св.Троица
Петдесетница се чества 50 дни след Великден. Празникът е наричан още „Ден на Светата Троица”. На следващия ден е празникът „Свети Дух”.Именници: Трайко, Траян, Трая...
 15 юни - ВИДОВДЕН
15 юни - ВИДОВДЕН
15.6.2019 г. 9:00:00
 В народните представи се тачи в чест на Вида, сестрата на градушкарите Въртоломей и Елисей. За предпазване от градушка на Видовден се спазва строго забраната да се работи.В отдел...
14 юни – ЕЛИСЕЙ
14 юни – ЕЛИСЕЙ
14.6.2019 г. 9:00:00
Лисо, Лисей - празник, почитан като един от градушкарите, наред с Герман и Вартоломей. В Ломско се празнува за предпазване от болестта “лисо” (оплешивяване, косопад). Плешивите хора съб...