Новини

Новини

Общ устройствен план на Пловдив

Общ устройствен план на Пловдив

16.6.2005 г. 14:54:37

Новината от днес:

Класирани са кандидатите в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с обект на поръчката “Общ устройствен план – Пловдив”. Съгласно получените от комисията комплексни оценки, съответно обявените в процедурата условия, класацията е както следва:

  • Консорциум “Ситиплан” е на първо място и обявен за изпълнител на поръчката.
  • На второ място е класиран “Драс сити план” ООД.

Източник: ОБЩИНА ПЛОВДИВ – ПРЕССЛУЖБА


Да върнем събитията назад:

11 февруари 2004  -  Община Пловдив одобри 3 разработки от новия устройствен план

Специализираният състав на Експертния съвет по устройство на територията в Пловдив прие по принцип на последното си заседание от миналата седмица 3 разработки на колектив от специалисти урбанисти “Ситиплан”. Разработките "Общ координиран опорен план", "Анализ и синтез на ОУП" и "Подробна програма за работа по създаването на нов ОУП" са на консорциум "Ситиплан" – Пловдив, в който участват арх. Иван Попов, арх. Антоанета Топалова, арх. Димитър Драгнев, инж. Георги Селенски, инж. Димитър Попов, инж. Александър Георгиев, съобщава в. “Имоти Строителство”. До две години може да бъде изработен целия ОУП. Рецензенти са специалисти от общинско предприятие "Софпроект ОГП" - София.

Общият координиран опорен план синхронизира наличната информационна база от 13 теми от отделни видове системи и подсистеми на градската структура. Основните трудности произтичат от различните формати на файловете, свързани с графичната, табличната и текстовата част на отделните, обяснява в материала си Анелия Гогова. За подготовката на новия ОУП и бъдещото му екипът на "Ситиплан" предлага софтуер CADIS.

Основният извод на разработката "Анализ и синтез на ОУП" е, че Пловдив е изчерпал възможностите си като компактен град, защото няма териториални резерви за задоволяване на потребностите си от първостепенна улична мрежа, социална инфраструктура, зелени площи и жилищни терени. Те правят и предложение за постигане на баланс и преодобяване на моноцентричният характер на града чрез създаване на непрекъсната система от полифункционални ядра. Инвестиционните инициативи в момента ска даби основание на авторите да предложат бъдещо развитие на Пловдив в посока на икономически най-активните територии на север. Урбанистите представят алтернатива за осигуряване на по-висок стандарт на живот на юг и балансиране на подсистемите в уникалната съществуваща структура на града.

Цялостният комплексен анализ може да се направи единствено когато се включат данните за културно-историческото наследство, техническата и инженерната инфраструктура, транспорта и комуникациите. Особено важни са проучванията на зоната на влияние на Пловдив върху съседните общини, коментира Анелия Гогова.

По програмата на колектива са необходими поне 2 години технологично време за изработването на всяка една от частите на ОУП – Пловдив, по специално изработената програма. Предвиждат се и по три месеца технологично време за обществени обсъждания, одобряване от Общинския съвет и др. Експертният съвет е дал 40-дневен срок за доработката на трите теми, а специалист по програмни продукти писмено ще се произнася за предложения софтуерен продукт по предложение на главния архитект на Пловди Емилия Божкова.

Източник: в. Строителство

На снимката горе: Етнографският музей в Стария град през юни приема своите гости ...

 История - през 924г. цар Симеон I Велики и император Роман І Лакапин сключват примирие
Пред стените на Константинопол цар Симеон I Велики и император Роман І Лакапин, сключват примирие, а не траен мир, за какъвто настоява византийската страна.Симеон I Велики е български княз (от 893...
Малка Богородица (РОЖДЕСТВО НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА)
Третият празник в чест на Божията майка е този на нейното рождество. Той също се празнува предимно от жените, за да са живи и здрави, да раждат леко и да им помага Богородица в беда или тежка работа. ...
134 години от Съединението
Да си припомним фактите:По силата на Берлинския договор от 1878 г. Южна България, наречена по искане на английската дипломация Източна Румелия, е откъсната от възобновената българска държава и ...
Започва Есенният салон на изкуствата
Виртуози откриват Есенния салон на изкуствата
Симеоновден  - началото на Християнския календар
Християнският празник в чест на св. Симеон Стълпник е известен сред българите още като “Симеон орач”
Днес е СЕКНОВЕНИЕ
Днес е СЕКНОВЕНИЕ
29.8.2019 г. 8:00:00
Празникът е известен още като „Обсечене”.  Според традиционните народни схващания на Секновение “денят и нощта се стигат”, т.е. стават равни по времетраене. Вярва се, че н...
Годишнина от смъртта на Борис III.
Борис III е цар на България от 3 октомври 1918 г. до 28 август 1943 г. Той е син на цар Фердинанд I, който абдикира в негова полза след поражението на България през Първата световна война....
On August 27 1885 Aleko Konstantinov organized a group of 300 people who climbed the Cherni Vrah peak
Aleko Konstantinov - Keen tourist and founder of the tourism movement in Bulgaria – on August 27 1885 he organized a group of 300 people who climbed the Cherni Vrah peak 2290m (near Sofia), giving rise to the mass tourist organization.
Пророк Самуил; Св. 37 мъченици Пловдивски
20 август -  Пророк Самуил; Св. 37 мъченици Пловдивски.Именници: Самуил  ...
Свети Иван Рилски
Свети Иван Рилски
18.8.2019 г. 8:00:00
Най-великият светец на българската земя, преподобни Иван Рилски, се родил около 876 г. в Скрино, разположено в гънките на Осоговската планина край р. Струма. Бил съвременник на княз Борис (852-889) и ...