Nachrichten

Nachrichten

The contest for anthem of Plovdiv opens in March

The contest for anthem of Plovdiv opens in March

28.02.2009 07:30:00

March 13 will be the opening day fr the new contest for an antem of the city of Plovdiv. Consultants in the contest are the musicians: Teodosii passov, Mitko Shterev, Vesko Koychev, Prof. Stoykov, the poets Alexander Sekulov, Nikolay Zayakov and Bozhana Apostolova.

The winning melody will be announced on June 30, 2009. 

 

 


 

Bachkovo Monastery
Bachkovo Monastery
29.04.2003 00:00:00
Dobrich, Bulgaria - Easter Eggs
Dobrich, Bulgaria - Easter Eggs
24.04.2003 00:00:00
Bulgaria - 23.04.2003
23.04.2003 00:00:00
Pirin Ensemble - Anniversary
Pirin Ensemble - Anniversary
17.04.2003 00:00:00
Origins of the Bulgarian Nation
09.04.2003 00:00:00
Melnik and Melnik wine
26.03.2003 00:00:00
Plovdiv Hotels
19.07.2002 15:40:15