Nachrichten

Nachrichten

The contest for anthem of Plovdiv opens in March

The contest for anthem of Plovdiv opens in March

28.02.2009 07:30:00

March 13 will be the opening day fr the new contest for an antem of the city of Plovdiv. Consultants in the contest are the musicians: Teodosii passov, Mitko Shterev, Vesko Koychev, Prof. Stoykov, the poets Alexander Sekulov, Nikolay Zayakov and Bozhana Apostolova.

The winning melody will be announced on June 30, 2009. 

 

 


 

Plovdiv Hotels
19.07.2002 15:40:15