Nachrichten

Nachrichten

The contest for anthem of Plovdiv opens in March

The contest for anthem of Plovdiv opens in March

28.02.2009 07:30:00

March 13 will be the opening day fr the new contest for an antem of the city of Plovdiv. Consultants in the contest are the musicians: Teodosii passov, Mitko Shterev, Vesko Koychev, Prof. Stoykov, the poets Alexander Sekulov, Nikolay Zayakov and Bozhana Apostolova.

The winning melody will be announced on June 30, 2009. 

 

 


 

Pirin Ensemble - Anniversary
Pirin Ensemble - Anniversary
17.04.2003 00:00:00
Origins of the Bulgarian Nation
09.04.2003 00:00:00
Melnik and Melnik wine
26.03.2003 00:00:00
Plovdiv Hotels
19.07.2002 15:40:15