Празници и Обичаи

12 май - СВЕТИ ГЕРМАН

Именници: Герман.

Герман, Градушкар - празнува се за измолване на дъжд и срещу градушка. Според народното поверие има четирима градушкари – Герман (12 май), Вартоломей (11 юни), Лисе (14 юни), Видовден (15 юни), но Герман е главният градушкар.  На този празник не се работи, особено полска работа. Не се впрягат воловете, за да не бие градушка. Ако на този ден се зададе облак и гърми, всички излизат от къщи и викат:

“Германе, върли праздниче,
пренеси я градушката у пусти гори,
дето секира не сече, дето колак се
не меси, дето петел не пее.”

На Герман се извършва и обичаят за дъжд ГЕРМАН *. В основата на празника лежат анимистични предхристиянски възгледи за света, адаптирани към годишното честване от православната църква на цариградския патриарх св. Герман  - църковен поет и горещ почитател на иконите.

* ГЕРМАН

Германджо, Гьорги, Дюрманджо, Калоян, Кабаиван - обичай за дъжд, познат предимно в Северна България.
Изпълнява се в деня на обичая ПЕПЕРУДА (винаги след него) или самостоятелно, а в някои селища на север от Стара планина обичаят се прави в деня на св. Герман. Участници са момичета (често обредните лица, участвали в пеперудата), в по-редки случаи - възрастни жени.

Те приготвят основния обреден реквизит - обредна кукла от кал, глина или пръст от речния бряг с размери от 20 до 50 см. Фигурката, наричана Герман, изобразява гол мъж с ясно очертани мъжки полови белези и се възприема като мъртвец (със скръстени на корема ръце).

Готовата обредна фигурка поставят върху керемида, дървена бухалка за пране или в сандъче, сковано за случая. Окичват я с цветя и я погребват, спазвайки всички важни моменти на погребалния обичай. На третия, деветия или четиридесетия ден изравят фигурката и я хвърлят във вода. Позната е и друга форма на обичая Герман - за суша, при която обредната фигурка се прави от метла.